Màng chống thấm PVC

Màng chống thấm PVC: Là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm thấp (1×10-14cm/giây), có thể được gia cường hoặc không gia cường phương pháp kỹ thuật tổng hợp các chất tạo màu, chất làm dẻo và thành phần chính là PVC.

.
.
.
.